Conform de wetgeving bescherming van persoonsgegevens bieden wij jou ons Privacy & Cookie beleid aan. Dit beleid geldt voor alle services die wij als bedrijf verlenen.

Ik accepteer de privacyvoorwaarden

Privacy Verklaring

VOF Marita en vertegenwoordigers van ms Marita (hierna gezamenlijk “VOF Marita”) erkennen en respecteren de privacy van alle persoonlijke gegevens en verwerken persoonlijke gegevens in overeenstemming met de GDPR (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit is van toepassing op alle persoonlijke gegevens op papier, computer en harde schijven, email, website (en correspondentie via de website) en gebruikte multimedia en eventueel niet genoemde mogelijke gebruikte wijze waarbij persoonsgegevens verwerkt (kunnen) worden.

VOF Marita heeft een Verantwoordelijke voor Persoonlijke Gegevens (VPG) aangewezen die toeziet op de naleving en aan wie onregelmatigheden gemeld moeten worden.

Wanneer de wetgeving dit vereist, behoudt Marita zich het recht voor om dit Privacy Beleid te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

 

VOF Marita zal al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat persoonlijke gegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Privacy Beleid.

E-mailadressen worden alleen gebruikt om te reageren.

VOF Marita zal geen persoonlijke gegevens overdragen aan derden buiten VOF Marita zonder voorafgaand de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon, tenzij dit verplicht is volgens de toepasselijke wetgeving. VOF Marita zal ervoor zorgen dat de derde partijen waar informatie mee moet worden gedeeld, werken onder GDPR door het Privacy Beleid van deze onderneming op te vragen voordat informatie wordt gedeeld.

 

De persoonlijke informatie die bemanningsleden en passagiers moeten verstrekken, is de informatie over paspoort met adres, e-mailadres, telefoonnummer en eventueel medische gegevens die van toepassing zijn voor VOF Marita om te voldoen aan de wetgeving.

Deze informatie wordt alleen gebruikt als dit voor normale bedrijfsactiviteiten noodzakelijk is. Wanneer geautoriseerde inspecteurs of autoriteiten om deze informatie vragen, wordt deze informatie getoond zonder door te geven of te kopiëren en wordt deze niet vermenigvuldigd zolang dit niet noodzakelijk is.

Foto’s/film met herkenbare personen, zal alleen worden gebruikt op de website/ Facebook-pagina/multimedia van VOF Marita na schriftelijke toestemming van deze persoon.

 

Alle persoonsgevoelige informatie op kantoor wordt afgesloten bewaard in het kantoor en is alleen toegankelijk voor vertegenwoordigers van VOF Marita.

Alle persoonsgevoelige informatie aan boord wordt afgesloten bewaard en is alleen toegankelijk voor de geautoriseerde vertegenwoordiger van VOF Marita. Alle informatie die op computer of op een externe harde schijf wordt opgeslagen, wordt beveiligd met een wachtwoord. Externe harde schijven worden afgesloten bewaard op een plaats die alleen toegankelijk is voor bevoegde personen.

Bevoegde personen worden bewust gemaakt van hun verantwoordelijkheid met betrekking tot de privacywetgeving en de naleving van deze wet, evenals de stappen die moeten worden genomen om een ​​gegevenslek te voorkomen of, als een gegevenslek wordt gedetecteerd of vermoed, dit te melden aan de VPG.

 

Alle personen aan boord waarvan gegevens worden bewaard, mogen hun eigen gegevens op elk moment bekijken en vragen om gegevens te verwijderen die niet nodig zijn voor normale bedrijfsactiviteiten. Alle correspondentie hieromtrent gebeurt schriftelijk.

Elk persoon aan boord die een lek detecteert of vermoedt is verplicht om dit aan de VPG te melden.

 

Nieuwe vertegenwoordigers van VOF Marita zullen worden geïnformeerd over GDPR.

Alle vragen, opmerkingen en meldingen betreffende dit Privacy Beleid kunnen per e-mail gestuurd worden naar de

Verantwoordelijke Persoonlijke Gegevens op [email protected]